ham madde
Büyüt
Kömür pek çok alanda kullanılan yaygın bir hammaddedir. 

Ham madde nedir?

Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu

Cümle içinde kullanımı

Şekerin ham maddelerinden biri pancardırham madde

Ham madde ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Raw material) imalat sürecinde kullanılan hiç işlenmemiş veya yarı - işlenmiş malzeme, ara malları, girdiler. Böylece, örneğin bakır cevheri külçe bakır imalinin, külçe bakır da bakır tel ve levha yapımının ham maddesidirler. Ham maddeler de, doğrudan tüketime gidenler, dolaylı olarak tüketimde kullanılanlar ve mamul madde haline dönüştürülebilenler diye üç gruba ayrılabilirler.

--Reklam--